Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності

у січні–квітні 2017 року1

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

10868635,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

7621584,9

70,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1907189,5

17,5

Переробна промисловість

С

5714395,4

52,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

192611,6

1,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

34983,6

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1078768,9

9,9

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1199271,2

11,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

135386,5

1,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1724889,2

15,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

942331,2

8,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3144785,4

28,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

102265,5

0,9

 

___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.