Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–квітні 2016 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

12972165,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10409235,4

80,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2400802,1

18,5

Переробна промисловість

С

8008433,3

61,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

180269,5

1,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

720649,2

5,6

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

959996,5

7,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

77373,1

0,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

3948971,1

30,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

636629,7

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2462354,3

19,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

100575,7

0,8

 

___________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.