Індекси промислової продукції за видами діяльності за січеньквітень 2020 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Квітень 2020р. до березня 2020р.

Квітень 2020р. до квітня 2019р.

Січень–квітень 2020р. до січня–квітня 2019р.

Промисловість

B+C+D

81,2

80,1

67,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

78,5

82,4

67,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

102,2

186,1

355,7

Переробна промисловість

С

78,1

81,5

65,9

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

110,8

79,5

80,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

122,5

81,9

84,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

97,4

89,2

90,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

70,1

77,1

120,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

97,0

56,7

63,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

193,8

56,0

38,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

52,1

77,6

38,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

95,6

71,2

67,6

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.