Архів: 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень-лютий 2014 року


 

Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 10497076,3 100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D 10422035,8 99,3
Добувна та переробна промисловість B+C 8170003,7 77,8
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 1871319,5 17,8
Переробна промисловість С 6298684,2 60,0
з неї      
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 451475,4 4,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 74412,0 0,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 218800,4 2,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 479910,7 4,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 826763,3 7,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 35177,1 0,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 80956,7 0,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 24, 25 3035998,3 28,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 1026962,6 9,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 2252032,1 21,5
Забір, очищення та постачання води Е36 75040,5 0,7