Архів: 2014
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–березень 2014 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Березень 2014р.
до лютого 2014р.
Березень 2014р.
до березня 2013р.
Січень–березень 2014р.
до січня–березня 2013р.
Промисловість B+C+D 116,6 103,9 98,4
Добувна та переробна промисловість B+C 119,7 102,8 96,7
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 110,8 102,2 97,9
Переробна промисловість С 127,9 103,3 95,6
у тому числі        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 112,1 94,3 96,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 91,3 98,9 91,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 115,4 103,3 104,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 111,1 100,6 99,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 122,1 87,2 82,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 100,5 82,9 90,8
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 122,3 56,6 58,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 122,8 102,4 96,5
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 116,3 106,3 100,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 99,4 112,2 109,9