Індекси промислової продукції за січень–березень  2009р.

 

(відсотків)
  Березень  2009р. до лютого 2009р. Березень2009р. до березня 2008р. Січень–березень 2009р. до січня–березня 2008р.
       
Промисловість  98,5 68,8 74,5
Добувна та переробна промисловість 97,6 67,9 73,7
Добувна промисловість 98,4 81,3 88,1
Переробна промисловість   97,1 62,1 67,5
з неї      
Виробництво харчових продуктів, напоїв 107,1 101,6 98,7
Легка промисловість 84,4 43,1 56,7
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 62,3 57,3 75,4
Целюлозно-паперове виробництво та видавнича діяльність 115,2 92,6 84,3
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 78,5 68,5 95,4
Хімічна та нафтохімічна промисловість 117,9 55,7 51,6
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 115,1 75,2 71,7
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 92,2 55,4 61,9
Машинобудування 158,9 59,1 44,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 107,0 78,7 81,4