Архів: 2017 |2016 | 2015

Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

 за основними видами діяльності

 у січні–березні 2018 року1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

7062410,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

4338723,2

61,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

453962,8

6,4

Переробна промисловість

С

3884760,4

55,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

150493,8

2,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

24644,6

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1110972,1

15,7

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

822412,6

11,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

94029,7

1,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

18328,2

0,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1485903,6

21,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2632509,1

37,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

91178,5

1,3

 ______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.