Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень–березень 2021 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

березень 2021 до лютого 2021

березень 2021 до березня 2020

січень–березень 2021 до січня–березня 2020

Промисловість

B+C+D

122,1

109,0

111,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

141,6

101,5

97,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

102,0

104,6

112,9

Переробна промисловість

С

142,4

101,5

97,6

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

105,1

80,0

71,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

148,1

88,0

83,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

103,0

101,1

107,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

127,6

105,5

90,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

186,1

143,6

117,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

150,8

214,1

178,2

машинобудування

26-30

473,1

58,4

47,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

79,1

153,7

171,9

_______________

Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.