Архів: 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень 2014 року


 

Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 5166677,1 100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D 5129314,2 99,3
Добувна та переробна промисловість B+C 4020328,8 77,8
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 981050,1 19,0
Переробна промисловість С 3039278,7 58,8
з неї      
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 218765,1 4,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 32761,5 0,6
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 97100,3 1,9
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 247847,4 4,8
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 339490,4 6,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 21325,7 0,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 37636,8 0,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 24, 25 1535485,0 29,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 461722,0 8,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 1108985,4 21,5
Забір, очищення та постачання води Е36 37362,9 0,7