Архів: 2014
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–лютий 2014 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Лютий 2014р.
до січня 2014р.
Лютий 2014р.
до лютого 2013р.
Січень–лютий 2014р.
до січня–лютого 2013р.
Промисловість B+C+D 101,6 95,5 94,1
Добувна та переробна промисловість B+C 101,5 93,4 93,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 106,4 98,9 95,7
Переробна промисловість С 97,3 88,8 90,9
у тому числі  

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 96,7 96,5 96,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 140,2 107,1 88,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 110,4 107,1 105,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 93,3 100,3 98,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 104,7 80,6 79,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 98,5 95,8 95,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 104,3 59,8 59,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25 91,3 89,8 89,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 113,6 107,1 102,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 102,4 110,8 101,0