Архів: 2013 |2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-лютий 2013 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 лютий 2013р.
до січня 2013р.
лютий 2013р.
до лютого 2012р.
січень–лютий 2013р.
до січня–лютого2012р.
Промисловість B+C+D 95,8 84,9 86,3
Добувна та переробна промисловість B+C 100,1 91,6 89,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 99,5 100,7 95,0
Переробна промисловість С 100,7 84,8 84,4
у тому числі        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 97,4 100,2 102,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 92,6 114,4 123,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 106,4 119,0 124,9
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 90,3 58,3 58,3
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 101,9 103,0 96,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 97,5 90,8 96,8
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 105,3 104,8 100,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25 89,7 88,5 93,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 103,5 72,5 75,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 84,8 69,6 79,4