Структура обсягів реалізованої продукції за основними видами промислової діяльності у 2011 році1
(уточнені дані)

Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Добувна та переробна промисловість 82,9 83,4 84,6 85,9 86,6 87,2 87,5 87,8 88,0 87,9 87,5 87,1
Добувна прмисловість 15,3 13,2 12,8 12,5 12,9 12,9 13,0 13,1 13,3 13,5 13,7 13,8
Переробна промисловість 67,6 70,2 71,8 73,4 73,7 74,3 74,5 74,7 74,7 74,4 73,8 73,3
з неї                        
Виробництво харчових продуктів, напоїв 2,5 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7
Легка промисловість 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Хімічна та нафтохімічна промисловість 8,8 8,9 9,0 8,9 8,9 8,6 8,5 8,5 8,9 9,0 9,1 9,1
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 25,8 28,3 25,8 26,8 26,6 26,9 27,1 26,7 26,8 26,6 26,3 25,8
Машинобудування 9,5 9,7 9,9 9,5 9,6 10,0 10,7 11,2 11,6 11,6 11,3 11,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 17,1 16,6 15,4 14,1 13,4 12,8 12,5 12,2 12,0 12,1 12,5 12,9

________________________________

1 Дані сформовано за функціональним принципом (по однорідних продуктах) на підставі короткострокової статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2011р.).

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.