Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–лютий 2021 року1

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

3895861,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1980725,5

50,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

106901,3

2,7

Переробна промисловість

С

1873824,2

48,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

124714,4

3,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

к

к

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

­

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

825909,3

21,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

84372,4

2,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

10933,6

0,3

машинобудування

26-30

161862,8

4,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1840480,0

47,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

74656,0

1,9

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.