Архів: 2017 |2016 | 2015

Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

 за основними видами діяльності у січні–лютому 2018 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

4848304,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3066200,9

63,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

300757,3

6,2

Переробна промисловість

С

2765443,6

57,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

93674,4

1,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

15345,8

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

724180,0

14,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

533747,1

11,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

54252,8

1,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

9342,8

0,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1222970,2

25,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1725663,4

35,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

56440,5

1,2

______________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"  щодо конфіденційності статистичної інформації.