Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень-лютий 2016 року 1, 2

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

6020812,7

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

5983938,5

99,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

4604481,2

76,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1253568,3

20,8

Переробна промисловість

С

3350912,9

55,7

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

81193,2

1,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

3

3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

295626,5

4,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

3

3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

354359,2

5,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

3

3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

26998,8

0,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1641337,6

27,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

345813,3

5,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1379457,3

22,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

36874,2

0,6

______________________

1 Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах).

2 Дані можуть бути уточнені.

3 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.