Архів: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень-лютий 2015 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

 2543308,1

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

2518763,5

99,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1711147,7

67,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

313745,4

12,3

Переробна промисловість

С

1397402,3

54,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

59625,4

2,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

 6456,3

0,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

237005,4

9,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

537557,8

21,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

21420,0

0,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

20254,7

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

133183,9

5,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

807615,8

31,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

24544,6

1,0

 

  Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».