Індекси промислової продукції за видами діяльності за січеньлютий 2020 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2020р. до

січня 2020р.

Лютий 2020р.

до

лютого 2019р.

Січень–лютий 2020р. до

січня–лютого 2019р.

Промисловість

B+C+D

122,9

53,5

60,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

133,6

50,6

59,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

109,6

1308,5

398,2

Переробна промисловість

С

134,2

49,6

58,2

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

98,6

84,6

87,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

28,9

29,7

70,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

97,2

86,6

91,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

113,2

151,6

153,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

161,1

61,6

64,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

127,8

41,9

43,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

721,0

23,4

21,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

93,8

68,6

65,6

 __________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.