Архів: 2014
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень 2014 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Січень 2014р.
до грудня 2013р.
Січень 2014р.
до січня 2013р.
Промисловість B+C+D

83,8

92,8

Добувна та переробна промисловість B+C

81,5

92,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B

91,3

92,5

Переробна промисловість С

74,7

93,0

у тому числі  

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12

82,6

97,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15

107,7

70,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18

77,7

103,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19

100,7

97,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20

94,9

78,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21

116,9

94,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23

73,2

59,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25

93,9

89,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30

56,5

95,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D

100,7

92,7