Архів: 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень 2013 року


  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електро- та теплоенергії, газу, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 6004645,0 100 Х
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+D 5968106,8 99,4 100
Добувна та переробна промисловість B+C 4821378,4 80,3 87,3
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 968237,4 16,1 17,5
Переробна промисловість   3853141,0 64,2 69,8
з неї        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 215184,9 3,6 3,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 42740,4 0,7 0,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 104620,1 1,7 1,9
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 1 1 1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 814926,7 13,6 14,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 16803,0 0,3 0,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22,23 82003,9 1,4 1,5
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24,25

1561270,5 26,0 28,3
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 437191,5 7,3 7,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 1146728,4 19,1 12,7
Забір, очищення та постачання води

Е36 36538,2 0,6 Х

______________________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.