Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році
(уточнені дані)
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
  Код за КВЕД-2010 Січень Січень-лютий Січень-березень Січень-квітень Січень-травень Січень-червень Січень-липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість B+C+D

89,7

90,8

90,1

89,5

89,0

89,3

90,0

91,3

91,7

92,0

91,5

91,1

Добувна та переробна промисловість B+C

88,7

91,2

90,2

89,5

89,2

89,6

90,4

91,9

92,2

92,5

91,9

91,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B

89,9

95,0

94,8

93,5

93,4

93,1

93,4

94,0

94,3

93,9

94,1

94,4

Переробна промисловість С

87,7

88,3

86,7

86,6

86,3

87,0

88,2

90,4

90,7

91,4

90,3

89,3

з неї  

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12

104,1

102,1

100,1

101,4

100,2

99,9

100,3

98,8

98,3

98,4

98,0

98,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15

131,9

122,9

115,9

114,0

107,2

106,9

102,5

102,3

100,3

99,6

95,5

94,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18

135,9

128,3

122,5

120,4

114,4

112,6

111,7

109,1

108,2

108,0

107,3

106,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19

58,3

58,3

64,7

69,0

73,6

77,0

80,2

82,8

84,7

84,3

84,6

85,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20

90,6

96,4

98,0

98,8

97,3

98,8

97,7

96,4

92,5

88,1

85,2

82,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21

103,5

96,8

104,4

109,4

106,1

109,0

108,7

106,2

101,3

98,6

97,2

95,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23

101,5

104,3

104,0

98,6

87,1

83,1

80,4

78,3

74,8

73,4

70,8

69,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24, 25

98,4

93,9

94,9

93,4

91,1

90,2

91,8

92,5

93,1

92,1

91,1

91,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30

92,6

88,9

79,5

82,4

86,1

88,8

87,1

88,4

91,1

91,7

90,3

92,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D

96,8

88,1

89,3

89,1

87,2

87,0

87,1

86,7

87,3

88,3

88,0

88,7