Архів: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень 2013 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Січень 2013р.
до грудня 2012р.
Січень 2013р.
до січня 2012р.
Промисловість B+C+D 81,8 87,4
Добувна та переробна промисловість B+C 75,8 86,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 97,5 89,9
Переробна промисловість С 63,1 83,4

з неї

     

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

СА 10-12 88,8 105,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

СВ 13-15 126,1 129,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

СС 16-18 75,6 132,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

CD19 101,8 58,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

СЕ20 71,4 91,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

СF21 93,3 103,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

мінеральної продукції

CG 22+23 59,3 79,6

Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

CH 24+25 99,8 98,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

CI-CL 26-30 61,3 78,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 102,5 90,1