Структура обсягів реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у 2008 році
(уточнені дані)
(відсотків)
  Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Добувна та переробна промисловість 85,9 86,9 87,8 89,0 89,8 90,5 91,0 91,2 91,2 91,0 90,5 90,0
Добувна промисловість 12,0 11,7 12,0 11,9 11,6 11,4 11,4 12,0 12,4 12,9 13,2 13,2
Переробна промисловість 73,9 75,2 75,8 77,1 78,2 79,1 79,6 79,2 78,8 78,1 77,3 76,8
з неї                        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 3,5 3,4 3,3 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1
Легка промисловість 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича  діяльність 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 29,7 29,4 28,7 29,6 30,1 29,5 29,3 29,2 28,9 27,8 27,5 27,4
Хімічна та нафтохімічна промисловість 8,6 8,4 8,7 8,1 8,1 8,1 7,6 7,7 7,7 7,7 7,8 8,2
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 1,2 1,3 1,4 13 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Металургійне  виробництво та виробництво готових металевих виробів 22,4 25,1 25,9 27,7 28,5 29,9 30,7 30,2 30,0 29,8 29,0 27,7
Машинобудування 7,0 5,9 6,1 5,6 5,5 5,8 6,2 6,4 6,5 7,0 7,0 7,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 14,1 13,1 12,2 11,0 10,2 9,5 9,0 8,8 8,8 9,0 9,5 10,0

 

Примітка. Інформацію наведено за уточненими даними з урахуванням внесених підприємствами виправлень станом на кінець січня звітного року.