Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні 2020 року1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

1464223,8

100

Добувна та переробна промисловість

B+C

790094,7

54,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

63765,0

4,4

Переробна промисловість

С

726329,7

49,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

64821,8

4,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

к

к

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

221329,1

15,1

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

265071,0

18,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

36460,6

2,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

6467,3

0,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

21735,9

1,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

637313,0

43,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

36816,1

2,5

_____________

1 Без урахування тимчасово окупованої території у Луганській області.

 

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.