Архів: 2017 |2016 | 2015

Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області

 за основними видами діяльності у січні 2018 року

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

2145591,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1232077,5

57,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

156641,3

7,3

Переробна промисловість

С

1075436,2

50,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

46549,8

2,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

7018,7

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

326593,4

15,2

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

187982,1

8,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

22964,4

1,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

3607,0

0,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

441618,8

20,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

884770,8

41,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

28742,7

1,3

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.