Обсяг реалізованої промислової продукції у Луганській області за основними видами діяльності у січні 2017 року1

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

4514987,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3502159,3

77,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1197710,7

26,5

Переробна промисловість

С

2304448,6

51,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

44510,3

1,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

2

2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

194644,9

4,3

виробництво коксу та продуктів  нафтоперероблення

19

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

420344,5

9,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

22091,6

0,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1117299,9

24,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

276535,5

6,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

985936,1

21,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

26891,9

0,6

 

___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.