Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень 2020 року1 

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2020р. до грудня 2019р.

Січень 2020р. до січня 2019р.

Промисловість

B+C+D

53,8

74,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

45,1

76,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

149,3

225,9

Переробна промисловість

С

44,3

75,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

81,1

89,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

124,7

116,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

98,2

95,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,5

155,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

50,1

71,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

135,5

45,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

4,2

14,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,2

67,9

 __________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.