Архів: 2013 | 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–грудень 2013 року


  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електро- та теплоенергії, газу, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е36 67739564,1 100 х
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря B+C+ D 67296703,6 99,3 100
Добувна та переробна промисловість B+C 57004056,7 84,1 90,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 12292014,5 18,1 19,4
Переробна промисловість С 44712042,2 66,0 70,7
з неї        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 2967508,9 4,4 4,7
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 441773,4 0,7 0,7
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16-18 1584027,8 2,3 2,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 5562 327,9 8,2 8,8
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 6468060,4 9,5 10,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 211210,2 0,3 0,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22 , 23 996080,8 1,5 1,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання 24, 25 18365110,8 27,1 29,0
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 7374728,1 10,9 11,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 10292646,9 15,2 9,9
Забір, очищення та постачання води Е36 442860,5 0,7 х