Архів: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень- грудень 2013 року

(відсотків)
  Код за КВЕД-2010 Грудень 2013р.
до листопада 2013р.
Грудень 2013р.
до грудня 2012р.
Січень–грудень 2013р.
до січня– грудня 2012р.
Промисловість B+C+D 114,5 87,3 91,0
Добувна та переробна промисловість B+C 109,4 85,9 91,3
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів B 94,4 98,7 94,4
Переробна промисловість C 123,2 78,7 89,0
у тому числі        
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10 – 12 106,1 103,8 98,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13 – 15 174,4 83,0 94,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 16 – 18 108,5 100,7 106,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 113,0 98,2 85,6
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 119,3 58,1 82,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 85,9 75,8 95,4
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 22 , 23 105,1 54,8 67,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 24 , 25 109,7 92,2 91,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26 – 30 154,0 121,5 92,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 135,2 92,4 89,5