Архів: 2012
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–грудень 2012 року


  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)
 Довідково: структура обсягу реалізованої промислової продукції, без урахування вартості електроенергії, газу та води, придбаних для перепродажу, %
тис.грн. у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість 80947092,0 100,0 100,0
Добувна та переробна промисловість 68115226,6 84,1 90,7
Добувна промисловість 13646801,9 16, 8 18,2
Переробна промисловість 54468424,7 67, 3 72,5
   з неї

 

 

 
   Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 2720235,6 3,4 3,6
   Легка промисловість 399774,2 0,5 0, 5
   Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 30166,3 0 , 0 0,0
   Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 1426894,6 1,8 1,9
   Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 1 1 1
   Хімічна та нафтохімічна промисловість 8636776,1 10,7 1 1,5
   Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 720634,5 0,9 1,0
   Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 19172296,5 23,7 25,5
   Машинобудування 10309648,2 12,7 1 3,7
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 12831865,4 15,9 9,3

______________________________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику“.