Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2020 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю

тонн

у % до 2019р.

тонн

у % до 2019р.

Усі види економічної діяльності

 

35534,4

95,1

2021715,4

84,1

Сільське, лісове та рибне господарство

А

538,8

139,4

2208,4

62,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

13608,6

92,4

26599,7

95,9

Переробна промисловість

С

3105,8

138,2

210080,3

119,3

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

13646,2

75,1

1750900,2

81,4

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

42,9

у 1,6 р.б.

497,1

у 2,0 р.б.

Будівництво

F

24,7

131,4

915,0

у 2,7 р.б.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10,1

100,9

63,5

61,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

3930,9

у 3,8 р.б.

12835,3

51,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1,6

92,0

81,4

100,0

Інформація та телекомунікації

J

0,4

100,5

28,0

79,2

Фінансова та страхова діяльність

K

0,9

91,7

173,7

91,8

Операції з нерухомим майном

L

5,2

у 4,0 р.б.

38,7

89,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

5,8

81,9

103,7

87,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

0,1

у 2,0 р.б.

15,8

у 1,7 р.б.

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

399,8

83,2

11692,0

89,6

Освіта

P

27,3

83,0

1310,9

86,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

180,5

97,1

3913,3

100,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4,8

36,9

258,4

54,9

Надання інших видів послуг

S

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.