Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2017 році1

 

(тонн)

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, діоксиду вуглецю

Усі види економічної діяльності

 

75125,0

4244172,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

391,5

4753,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

15081,5

35937,5

Переробна промисловість

С

11381,1

845640,3

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

46312,7

3303498,3

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

24,7

196,2

Будівництво

F

30,1

2463,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

33,8

1235,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1227,8

28886,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1,7

293,5

Інформація та телекомунікації

J

0,3

27,3

Фінансова та страхова діяльність

K

1,1

213,6

Операції з нерухомим майном

L

0,3

54,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

8,7

113,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

428,4

14177,4

Освіта

P

31,5

1930,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

146,5

4161,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

23,3

589,3

Надання інших видів послуг

S

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.