витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2019 році1

 

 (у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Капітальні інвестиції

Поточні витрати

Усі види економічної діяльності

 

17536,7

452360,8

Сільське, лісове та рибне господарство

А

50,0

40408,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

24270,8

Переробна промисловість

С

7566,0

192937,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2219,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

9513,0

111453,6

Будівництво

F

1574,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

49703,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

4655,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

28,7

2044,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

291,0

21028,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

129,6

Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

88,0

1177,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

744,9

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.