витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами економічної діяльності за 2017 рік1

 

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

Капітальні інвестиції

Поточні витрати

Усі види економічної діяльності

 

13452,4

496698,9

Сільське, лісове та рибне господарство

А

31,8

33798,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

18716,4

Переробна промисловість

С

395,5

341332,1

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

1723,6

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

8570,2

78032,9

Будівництво

F

413,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

536,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

484,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

600,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

152,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

19840,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

4454,9

77,4

Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

448,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

540,7

_____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.