Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів у 2019 році1

 

 (у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

469897,5

17536,7

15148,2

452360,8

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

20326,4

7228,4

7228,4

13098,0

очищення зворотних вод

307112,8

9246,9

7674,5

297865,9

поводження з відходами

94949,7

982,7

245,3

93967,0

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

1337,0

1337,0

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

41685,1

78,7

41606,4

радіаційну безпеку

11,5

11,5

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

21,7

21,7

інші напрями природоохоронної діяльності

4453,3

4453,3

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.