Витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами природоохоронних заходів за 2017 рік1

 

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні

витрати

усього

з них витрати на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

510151,3

13452,4

7276,1

496698,9

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

17767,4

52,2

52,2

17715,2

очищення зворотних вод

379419,4

11095,0

6752,4

368324,4

поводження з відходами

75470,6

2153,4

471,5

73317,2

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

1090,1

1090,1

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

33039,1

151,8

32887,3

радіаційну безпеку

27,3

27,3

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

0,6

0,6

інші напрями природоохоронної діяльності

3336,8

3336,8

_____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.