Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році1

 

 

Обсяги викидів

У % до 2019р.

Усього, т

35534,4

95,1

у тому числі

 

 

метали та їх сполуки

8,1

59,2

з них

 

 

свинець

0,8

59,3

мідь

0,3

37,7

нікель

0,3

38,0

хром

0,4

38,1

цинк

0,9

38,4

арсен

0,4

41,4

метан

4800,5

у 2,4 р.б.

неметанові леткі органічні сполуки

572,5

91,7

оксид вуглецю

11245,1

100,7

діоксид та інші сполуки сірки

9109,5

88,0

з них

 

 

діоксид сірки

8865,5

89,6

сполуки азоту

5506,4

103,3

з них

 

 

діоксид азоту

4921,0

97,7

оксид азоту

22,4

70,4

аміак

560,0

у 2,1 р.б.

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

4287,2

54,6

стійкі органічні забруднювачі

0,2

11,4

з них

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

інші

4,9

85,5

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

2,0

84,1

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.