Архів: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю  у атмосферне повітря у 2017 році1

 

 

Обсяги викидів2

У % до 2016р.

Усього, т

75125,0

48,3

у тому числі

 

 

метали та їх сполуки

56,7

16,7

з них

 

 

свинець

1,9

38,3

мідь

1,7

72,9

нікель

1,2

72,7

хром

1,6

74,5

цинк

4,3

69,2

арсен

1,4

80,7

метан

2401,3

60,3

неметанові леткі органічні сполуки

3856,9

92,3

оксид вуглецю

16321,8

30,3

діоксид та інші сполуки сірки

33739,1

53,7

з них

 

 

діоксид сірки

33255,6

53,7

сполуки азоту

8311,7

62,7

з них

 

 

оксиди азоту3

8081,2

62,6

оксид азоту

57,4

64,3

аміак

162,7

66,4

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

10425,6

61,3

стійкі органічні забруднювачі

2,9

417,2

з них

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

2,4

14135,3

інші

9,0

22,5

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

4,2

43,3

_____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Від стаціонарних джерел забруднення.

3 У перерахунку на NO2.