Архів: 2015 | 2014

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у 2016 році

 (тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них на капітальний ремонт

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції та поточні витрати

648099,9

39221,7

36243,7

608878,2

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

57929,1

34730,6

34730,6

23198,5

очищення зворотних вод

423490,9

3463,9

1495,6

420027,0

поводження з відходами

123747,7

800,4

17,5

122947,3

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

2305,2

2305,2

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

36104,3

36104,3

радіаційну безпеку

12,6

12,6

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

11,0

11,0

інші напрями природоохоронної діяльності

4499,1

226,8

4272,3