Науково-технічна діяльність у 2010 році
  І квартал 2010 року І півріччя 2010 року 9 місяців 2010 року 2010 рік
Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, тис.грн 21776,3 46783.0 72181,1 121063,3
з них:        
за рахунок держбюджету 2692,4 6879.6 11334,9 23998,1
Чисельність працівників наукових організацій, осіб 1955 1971 1980 2014
з них:        
дослідників 975 975 985 979
техніків 176 179 180 203
допоміжного персоналу 458 467 466 470
докторів наук 16 19 17 15
кандидатів наук 104 99 92 101