Науково-технічна діяльність у 2014 році
  І квартал 2014 року І півріччя 2014 року 9 місяців 2014 року 2014 рік
Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, тис.грн 13683,9       67573,6
Число працівників наукових організацій, осіб 1184       452
з них:        
дослідників 514      175
техніків 152        58
допоміжного персоналу 257       105
докторів наук 4       1
кандидатів наук 44       19