Науково-технічна діяльність у 2013 році
  І квартал 2013 року І півріччя 2013 року 9 місяців 2013 року 2013 рік
Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, тис.грн 42941,7 78097,7 111892,4 155365,6
Число працівників наукових організацій, осіб 1427 1486 1400 1344
з них:        
дослідників 638 676 650 627
техніків 145 139 121 107
допоміжного персоналу 346 353 339 322
докторів наук 4 5 6 4
кандидатів наук 52 60 50 53