Науково-технічна діяльність у 2011 році
  І квартал 2011 року І півріччя 2011 року 9 місяців 2011 року 2011 рік
Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт, тис.грн 32704,3 72528,4 113184,7 161790,7
з них:        
за рахунок держбюджету 4170,9 9700,6 15342,9 23484,5
Чисельність працівників наукових організацій, осіб 1942 1924 1956 1957
з них:        
дослідників 950 945 948 925
техніків 162 165 163 168
допоміжного персоналу 483 470 493 508
докторів наук 16 16 15 14
кандидатів наук 105 99 99 96