Упровадження інновацій на промислових підприємствах

  Питома вага підприємств, що впроваджували інновації. % Упроваджено нових технологічних процесів, процесів у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі Освоєно інноваційні види продукції1, найменувань з них нові види техніки Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %
2000 12,1 40 9 258 9 3,3
2001 11,4 110 69 441 18 1,6
2002 10,8 46 15 373 8 2,3
2003 6,3 49 19 92 14 3,1
2004 5,1 43 10 34 2 4,8
2005 3,2 35 10 42 1 4,3
2006 6,9 20 5 33 5 9,6
2007 8,2 56 27 34 4 14,9
2008 9,9 45 23 51 7 17,6
2009 8,4 14 5 31 3 11,0
2010 9,3 29 9 39 9 9,5

___________________________________

1 До 2003 року нових видів продукції