Інноваційна активність промислових підприємств

  Питома вага підприємств, що займалися інноваціями Загальна сума витрат У тому числі за напрямами
дослідження і розробки1 у тому числі придбання інших зовніш-ніх знань2 підготовка виробництва для впровадження інновацій3 придбання машин та обладнання та програмного забезпечення4 інші витрати
внутрішні НДР зовнішні НДР
  %
тис.грн.
2000 18,8 110270,5 3956,6 Х Х 1560,7 15720,5 85752,1 3280,6
2001 15,5 141100,6 2935,4 Х Х 16583,0 4023,0 114721,8 2837,4
2002 13,1 49801,2 4372,8 Х Х 7086,1 8551,0 25570,7 4220,6
2003 9,4 123251,2 6566,8 Х Х 26109,4 8025,7 79344,5 3204,8
2004 8,4 97136,8 14334,0 Х Х 16292,1 10882,2 52820,6 2807,9
2005 6,0 334418,0 14668,3 Х Х 741,3 278831,6 37829,9 2346,9
2006 7,4 96914,6 12952,9 Х Х 24428,3 56558,3 2975,1
2007 11,3 1343373,5 19403,0 10233,1 9169,9 3159,5 Х 1278324,5 42486,5
2008 10,2 2178970,6 33825,5 11363,2 22462,3 1280,6 Х 1160157,7 983706,8
2009 9,9 111093,5 13588,1 6809,1 6779,0 13747,5 Х 62868,0 20889,9
2010 11,2 243096,7 14033,4 11846,1 2187,3 49678,8 Х 119478,6 59905,9

_____________________________________________

1 З 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР;

2 До 2007 року придбання нових технологій;

3 З 2007 року показник віднесено до інших витрат;

4 До 2007 року придбання машин та обладнання, пов'язане з упровадженням інновацій.