Валовий регіональний продукт1

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20162

Всього, у фактичних цінах, млн. грн

19716

24159

32280

42985

38451

45541

57202

58767

55108

31393

23849

...

У розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, грн

8131

10085

13628

18338

16562

19788

25067

25950

24514

14079

10778

...

У цінах попереднього року, відсотків

100,3

104,3

105,2

98,9

86,7

102,3

109,1

99,1

92,2

61,0

47,7

125,4

 ___________

1 Починаючи з 2012 року розрахунки здійснено відповідно до «Методологічних положень оновленої версії системи національних рахунків 2008 року» (Наказ Держстату України від 17.12.2013 №398).

2 Дані попередні.