Основні показники соціально-економічного розвитку м. Луганська

  Фактично
за січень–
червень
2009р.
Темпи зростання, зниження, у %
червень 2009р. до січень–
червень
2009р. до
січня–
червня
2008р.
довідково:
січень–
червень
2008р до
січня–
червня
2007р.
травня
2009р.
червня
2008р.
           
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. 4097,8 1 х х х х
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 114,4 х х 44,4 84,6
Введення в експлуатацію житлових будинків, тис.м2 загальної площі х х
Інвестиції в основний капітал,  у фактичних цінах, млн.грн. х х
Вантажооборот, тис.ткм 200626,6 116,1 72,1 68,7 90,2
Пасажирооборот, тис.пас.км 870157,2 112,2 107,9 74,7 107,8
Експорт товарів, млн.дол.США 113,71 х х 60,01 156,41
Імпорт товарів, млн.дол.США 43,51 х х 32,71 175,51
Сальдо (+, –) 70,21 х х х х
Експорт послуг, млн.дол.США х х
Імпорт послуг, млн.дол.США х х
Сальдо (+, –) х х х х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника          
номінальна, грн. 16411 100,92 99,03 102,11 141,41
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. 29,24 150,15 х х
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб 2,5 93,6 187,9 х х

1 Дані за січень–травень.

2 Травень 2009р. у % до квітня 2009р.

3 Травень 2009р. у % до травня 2008р.

4 Станом на 1 червня 2009р.

5 До 1 травня 2009р.