ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
  Фактично
за
2009р.
Темпи зростання, зниження, у %
грудень 2009р. до 2009р.
до
2008р.
довідково:
2008р. до 2007р.
листопада
2009р.
грудня
2008р.
           
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. 50827,91 х х х х
Індекс промислового виробництва х 90,4 98,2 80,1 94,1
Індекс сільськогоспо-дарського виробництва х х х 87,7 118,7
Виробництво продукції тваринництва          
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т 57,5 128,1 139,6 95,4 91,5
молоко, тис.т 316,0 77,4 75,5 99,1 91,3
яйця, млн.шт. 707,4 99,1 101,2 95,4 118,8
Інвестиції в основний капітал, млн.грн. х х
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2 х х
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 1084,6 х х 53,2 69,3
Вантажооборот, млн.ткм 4106,7 102,3 116,5 93,6 100,6
Пасажирооборот, млн.пас.км 4424,8 82,6 59,3 81,0 112,8
Експорт товарів, млн.дол. США 1664,81 х х 27,41 172,71
Імпорт товарів, млн.дол. США 2186,61 х х 51,01 133,01
Сальдо (+,–) –521,81 х х х х
Експорт послуг, млн.дол. США х х
Імпорт послуг, млн.дол. США х х
Сальдо (+, –) х х х х


Продовження
  Фактично
за
2009р.
Темпи зростання, зниження, у %
грудень 2009р. до 2009р.
до
2008р.
довідково:
2008р. до 2007р.
листопада
2009р.
грудня
2008р.
           
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. 18274,4 х х 81,4 115,3
Середньомісячна  заробітна плата одного працівника          
номінальна, грн. 18491 101,82 110,93 105,11 135,21
реальна, % х 100,62 97,83 89,61 107,01
Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. 145,64 102,85 64,96 х х
Кількість зареєстрованих   безробітних на кінець періоду, тис. осіб 18,1 99,6 52,0 х х
Індекс цін виробників промислової продукції х 101,5 117,1 117,17 111,87
Індекс споживчих цін х 101,2 112,8 112,87 123,37

____________

1 Дані за січень–листопад.

2 Листопад 2009р. у % до жовтня 2009р.

3 Листопад 2009р. у % до листопада 2008р.

4 Станом на 1 грудня 2009р.

5 До 1 листопада 2009р.

6 До 1 грудня 2008р.

7 До грудня попереднього року.