Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області1 за січень-листопад 2017 року

 

 

Фактично у січні–листопаді 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

листопад 2017р. до

січень–листопад 2017р. до

січня–листопада 2016р.

довідково:

січень–листопад

2016р. до

січня–

листопада 2015р.

жовтня 2017р.

листопада 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

7,3

125,3

103,5

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

56942

97,93

122,44

127,35

135,86

реальна, %

х

96,9³

106,24

112,45

117,06

Заборгованість із виплати заробітної плати,  млн.грн

550,57

103,58

119,59

х

94,610

Індекс споживчих цін

х

102,1

115,0

113,411

109,211

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн

18584,42

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

130,0

59,0

69,0

143,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

99,8

110,3

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

470418

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

73,1

123,8

Експорт товарів, млн.дол. США

195,42

х

х

52,22

210,92

Імпорт товарів, млн.дол. США

213,82

х

х

70,62

124,32

Сальдо (+, )

–18,42

х

х

х

х

Вантажооборот12, млн.ткм

422,5

81,5

93,3

180,8

118,3

Пасажирооборот13, млн.пас.км

301,3

68,7

94,0

93,4

112,0

Оборот роздрібної торгівлі14, млн.грн

5111,3

103,7

91,8

98,0

х

___    __________

            1 Дані наведено без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

            2 Дані за січень–жовтень 2017р.

           3 Жовтень 2017р. у % до вересня 2017р.

           4 Жовтень 2017р. у % до жовтня 2016р.

           5 Січень–жовтень 2017р. до січня–жовтня 2016р.

           6 Січень–жовтень 2016р. до січня–жовтня 2015р.

           7 Станом на 1 листопада 2017р.

           8 До 1 жовтня 2017р.

           9 До 1 листопада 2016р.

          10 Станом на 1листопада 2016р. до 1 листопада 2015р.

          11 Листопад у % до грудня попереднього року.

          12 Вантажооборот автомобільного транспорту.

          13 Пасажирооборот автомобільного та тролейбусного транспорту.

          14 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.