Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області1 за січень-жовтень 2017 року

 

 

Фактично у січні–жовтні 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

жовтень 2017р. до

січень–жовтень 2017р. до січня–жовтня 2016р.

довідково:

січень–жовтень

2016р. до січня–

жовтня 2015р.

вересня 2017р.

жовтня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

5,8

95,2

93,0

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

56602

104,83

121,94

127,95

135,66

реальна, %

х

102,9³

104,54

113,25

116,96

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн

531,87

101,58

107,39

х

111,610

Індекс споживчих цін

х

101,1

115,0

111,111

106,911

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн

2

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

77,0

45,0

70,0

151,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

99,8

110,2

Капітальні інвестиції, млн.грн

1782,72

х

х

101,45

140,26

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

128792

х

х

290,65

46,16

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

423380

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

76,3

130,0

Експорт товарів, млн.дол. США

180,52

х

х

52,72

250,12

Імпорт товарів, млн.дол. США

191,32

х

х

70,52

125,72

Сальдо (+, )

10,82

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

16,92

х

х

250,32

60,02

Імпорт послуг, млн.дол. США

20,62

х

х

48,42

55,12

Сальдо (+, )

3,72

х

х

х

х

Вантажооборот12, млн.ткм

387,6

95,7

150,0

197,5

108,4

Пасажирооборот13, млн.пас.км

275,7

106,6

88,2

93,4

112,5

Оборот роздрібної торгівлі14, млн.грн

4570,0

104,2

87,3

98,3

х

__

___________

1 Дані наведено без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

            2 Дані за січень–вересень 2017р.

            3 Вересень 2017р. у % до серпня 2017р.

            4 Вересень 2017р. у % до вересня 2016р.

            5 Січень–вересень 2017р. до січня–вересня 2016р.

            6 Січень–вересень 2016р. до січня–вересня 2015р.

            7 Станом на 1 жовтня 2017р.

            8 До 1 вересня 2017р.

            9 До 1 жовтня 2016р.

            10 Станом на 1жовтня 2016р. до 1 жовтня 2015р

            11 Жовтень у % до грудня попереднього року.

            12 Вантажооборот автомобільного транспорту.

            13 Пасажирооборот автомобільного та тролейбусного транспорту.

            14 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.