Основні показники соціально-економічного розвитку Луганської області1 за січень-вересень 2017 року

 

 

Фактично у січні–вересні 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

вересень 2017р. до

Січень–вересень 2017р. до січня–вересня 2016р.

довідково:

січень–вересень

2016р. до січня–

вересня 2015р.

серпня 2017р.

вересня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

6,1

99,1

88,3

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

56042

100,03

129,34

128,75

135,36

реальна, %

х

99,9³

111,84

114,45

115,76

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн

524,17

98,08

109,49

х

94,210

Індекс споживчих цін

х

101,7

116,2

109,911

104,711

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн

2

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

104,0

63,0

73,0

157,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

108,8

94,3

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

375379

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

77,3

156,3

Експорт товарів, млн.дол. США

162,72

х

х

52,82

317,32

Імпорт товарів, млн.дол. США

173,62

х

х

70,62

132,92

Сальдо (+, )

10,92

х

х

х

х

Вантажооборот12, млн.ткм

344,9

104,0

151,9

211,7

101,5

Пасажирооборот13, млн.пас.км

248,2

90,6

82,5

94,5

110,7

Оборот роздрібної торгівлі14, млн.грн

4073,8

97,4

96,7

99,8

х

_____________

1 Дані наведено без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані за січень–серпень 2017р.

3 Серпень 2017р. у % до липня 2017р.

4 Серпень 2017р. у % до серпня 2016р.

5 Січень–серпень 2017р. до січня–серпня 2016р.

6 Січень–серпень 2016р. до січня–серпня 2015р.

7 Станом на 1 вересня 2017р.

8 До 1 серпня 2017р.

9 До 1 вересня 2016р.

10 Станом на 1вересня 2016р. до 1 вересня 2015р.

11 Вересень у % до грудня попереднього року.

12 Вантажооборот автомобільного транспорту.

13 Пасажирооборот автомобільного та тролейбусного транспорту.

14 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.